Let’s travel together.

غياب متوقع للنجم فين بالور بسبب إصابة عرض الرو الأخير

0
فين بالور

مثلما أشرنا البارحة فإن النجم فين بالور قد تعرض لإرتجاج في الرأس خلال المبارة التي جمتعه بخصمه ماهال و الذي سدد حركة إلبو على رأس بالور.  المسؤولين أبدو انزاعجهم من هذه الاصابة خاصة أن هذا المصارع لم يمضي على عودته سوى أسبوعين فقط و هذه المرة سوف يغيب عن العروض لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.